Frakta möbler med Bussgods

Godsförsäkring för transporter med Bussgods


När du skickar gods med Bussgods gäller Nordiskt Speditörförbunds Allmänna bestämmelser, NSAB 2015 som innebär att vårt ansvar för godset är 150 kr/kg för transporter inom Sverige.

Vi på Bussgods är måna om våra kunder och hanterar alltid ditt gods varsamt, men oturen kan ändå vara framme och därför har vi på Bussgods i samarbete med Länsförsäkringar tagit fram en godsförsäkring till våra transportköpare.

Bussgods godsförsäkring för dig som privatperson
När du skickar gods med Bussgods ingår alltid en godsförsäkring med ett värde upp till 5 000 kr per sändning (inte per kolli).

Om det totala värdet på godset som du ska skicka är värt mer än 5 000 kr kan du köpa en tilläggsförsäkring.

Här ser du hur försäkringsvärdet räknas ut:
  • Gods som du köpt/sålt: försäljningspriset inkl. kostnaden för frakten.
  • Övrigt gods: föremålets marknadsvärde vid tidpunkten när transporten startar (uppskatta värdet om du sålde föremålet begagnat) + fraktens kostnad.

Väljer du att inte tilläggsförsäkra gods som har högre värde än 5 000 kr kan godsförsäkringen som mest ersätta dig med 5 000 kr om en skada på eller förlust av godset sker.

Information om godsförsäkringen:
  • Försäkringen gäller för gods (nytt och begagnat) som skickas med Bussgods.
  • Det är en allrisk-försäkring. Observera att det finns undantag, se nedan och läs även Villkor Godsförsäkring för transporter med Bussgods.
  • Försäkringen gäller utan självrisk.

Exempel på skador som inte omfattas av godsförsäkringen:
Läs Villkor Godsförsäkring för transporter med Bussgods för fullständiga undantag och villkor.
  • Temperaturskador omfattas inte av försäkringen.
  • Försäkringen gäller inte för skador som beror på godsets egna egenskaper, exempelvis blommor som vissnar.
  • Försäkringen omfattar inte kostnader i samband med försening.

Viktigt att tänka på innan transporten!
  • Tänk på att packa (emballera) godset så att det ska klara en normal transport. Om du inte gör det kan ersättningen sänkas eller utebli.
Se gärna tips om emballage på: https://skicka.bussgods.se/privat/emballage-paketera-din-forsandelse
  • Försäkringen ersätter en person, vilket innebär att avsändare och mottagare måste komma överens om vem som ska få eventuell försäkringsersättning innan den betalas ut.

Har du frågor om godsförsäkringen kontakta:
Länsförsäkringar Transport Telefon: 08-588 413 10
E-post: [email protected]

Godsskada och reklamation
Har en skada uppstått på ditt gods eller vill du reklamera en frakt eller tjänst? Anmäl ditt ärende via reklamationer.