Integritetspolicy BUSSGODS


Vi på Bussgods värnar om din personliga integritet som besökare på våra webbsidor och för de tjänster som vi där erbjuder samt via våra sociala medier och vår kundtjänst.

Du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i enlighet med Dataskyddsförordningens krav (Europaparlamentets och rådets förordning EU 2016/679).

Vi behandlar dina uppgifter, både för dig som avsändare och mottagare vid utförande av de tjänster som vi erbjuder.


Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?
När du besöker våra webbsidor och använder våra tjänster så kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Bussgods tjänster och transaktionshistorik. I vissa fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas.

Vidare kan även en del teknisk information samlas in vid besök på våra webbsidor däribland IP-adress, unikt enhets-id, typ av webbläsare och cookieinformation.
Insamlingen av dina personuppgifter sker via att du anger de i de olika formulär som finns på våra webbsidor och dess tjänster samt vid kommunikation på våra sociala medier och även i kontakt via telefon, post, e-post.

Vid hantering av efterkrav så registreras även kontouppgifter i syfte att reglera utbetalningen.

Personuppgifterna kommer endast att behandlas av oss så länge det uppfyller ändamålen för den behandlingen eller för att fullgöra Bussgods rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

Personuppgifterna som samlas in om dig vid nyttjande av våra tjänster kommer att behandlas av Bussgods eller deras respektive underbiträden för följande ändamål.
  1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
  2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundtjänst, e-post och våra konton i sociala medier.
  3. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
  4. För att ta fram statistik över användningen av våra tjänster.


Säkerhet
Bussgods värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dem ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.
Vi behandlar alla våra kunders uppgifter konfidentiellt inom organisationen.

Bussgods kan dock komma att anlita externa samarbetspartners och leverantörer för att utföra vissa uppgifter som t.ex IT-tjänster, betalningslösningar, marknadsföring, analyser eller statistik. Sådana externa samarbetspartners och leverantörer får alltid underteckna ett avtal med Bussgods för att säkerställa en hög säkerhetsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Bussgods kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, t.ex till polisen eller annan myndighet, om det rör sig om utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Bussgods kommer inte lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs ovan.

Rätt till information

Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Bussgods ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna i enlighet med vad personuppgiftslagstiftningen säger.
I sådana fall vänligen kontakta Bussgods via nedanstående uppgifter.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Bussgods. Om du har frågor rörande dina personuppgifter som vi behandlar är du välkommen att kontakta

Bussgods via följande sätt:

E-post:[email protected]

Post:
Bussgods i Norr AB
Järnvägstorget 2
903 28  UMEÅ

Ändringar av denna Integritetspolicy

Bussgods kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy och den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på Bussgods webbsidor.

Senast uppdaterad: 2022-05-05