Skapa fraktsedel och betala direkt på hemsidan

Köp frakt / förbetala frakt

Förbetald frakt är en tjänst hos Bussgods där du kan skapa ett fraktdokument och betala frakten direkt på hemsidan. Du kan betala frakten med Swish, via faktura,  med Visakort, Mastercard eller via direktbetalning via bank (beloppsgräns för direktbetalning via bank är 1500 SEK).

När du betalat frakten får du ett sms med kvitto till det telefonnummer du angett i avsändaradressen.

Förbetald frakt är enkelt för dig som kund att använda. Du skriver ut fraktdokument på hemsidan och betalar samtidigt frakten. Ta med paketet till ditt inlämningsställe och visa sms så är det klart! Köpt frakt är giltig i 30 dagar efter betalning. Fullständiga villkor finns här nedan.

Det är alltid avsändaren som är ansvarig för att fraktdokumenten är korrekt ifyllda.

Bussgods villkor för förbetald frakt

Om mått och viktuppgifter angivits som avviker från det verkliga (Bussgods kontrollväger sändningen) kan en avgift om minimum 500 kr tillkomma. Detta för att Bussgods skall erhålla täckning för de eventuella kostnader som tillkommer vid hantering av avvikande leverans.

Bussgods fakturerar avsändaren och betalningsvillkor är 10 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad. Förbetald frakt som betalats via hemsidan är giltig i 30 dagar. Outnyttjad frakttjänst kan inte användas efter giltighetstiden.

Vid ångrat köp skall detta anmälas (inom 30 dagar) genom e-post till [email protected] (obs övriga fraktfrågor kan inte mailas till denna adress, endast ärenden gällande förbetalda frakter.) I e-postmeddelandet skall fraktsedelsnummer anges för den frakt som du vill ångra och makulera.  Ångrad och makulerad frakt kan inte användas vid senare tillfälle och fraktsedeln skall kasseras. Om en återbetald frakt (fraktsedel) nyttjas vid senare tillfälle äger Bussgods rätt att debitera avsändaren för frakt + adm. kostnader. Ångerrätt gäller inte om fullgörande av tjänsten redan påbörjats, d.v.s att paketet lämnats över till Bussgods för befordran.