Bussgods varuförsäkring

Godsförsäkring för transporter med BussgodsVaruförsäkring vid transport för dig som företag 
När du skickar gods med Bussgods kan du som företag köpa en varuförsäkring vid transport.
 
Här ser du hur försäkringsvärdet räknas ut:
  • Vid transporter av köpt/såld vara: försäljningspriset inkl. kostnaden för frakten
  • För andra föremål än handelsvaror: föremålets marknadsvärde vid tidpunkten när transporten startar (uppskatta värdet om du sålde föremålet begagnat) + fraktens kostnad.

Information om varuförsäkringen:
  • Försäkringen gäller för varor/gods (nytt och begagnat) som skickas med Bussgods.
  • Det är en allrisk-försäkring. Observera att det finns undantag, se här nedan och läs även Allmänna villkor för transportförsäkring av varor V 824.
  • Försäkringen gäller utan självrisk.

Varför det är bra att teckna en varuförsäkring vid transport
  • Alla transportörer har ett lagligt ansvar för gods under transport. En förutsättning för att få ersättning från transportörer är att transportören är ansvarig för att skadan skett. 

Som ägare av godset riskerar du att bli helt utan ersättning från transportören om den inte är ansvarig!

I de lagar och konventioner som styr transportörernas ansvar står det flera händelser/orsaker som innebär att transportören inte är ansvarig för en skada på eller förlust av godset.
  • Transportörernas lagliga ansvar är alltid viktbegränsat! 150 kr/kg är den högsta ersättningen du kan få vid en inrikes transport i Sverige, oavsett värdet på godset. Om du skickar ett föremål som har låg vikt, men ett högt värde riskerar du alltså att inte få ersättning för godsets hela värde!

Viktigt att tänka på innan transporten!
  • Tänk på att packa (emballera) godset så att det ska klara en normal transport. Om du inte gör det kan ersättningen sänkas eller utebli.
Se gärna tips om emballage på: https://skicka.bussgods.se/privat/emballage-paketera-din-forsandelse
  • Försäkringen ersätter en person, vilket innebär att avsändare och mottagare måste komma överens om vem som ska få eventuell försäkringsersättning innan den betalas ut.

Har du frågor om Godsförsäkringen Kontakta:
Länsförsäkringar Transport Telefon: 08-588 413 10
E-post: [email protected]

Godsskada & reklamation
Har en skada uppstått på ditt gods eller vill du reklamera en frakt eller tjänst? Anmäl ditt ärende via reklamationer.