använda eget emballage?


För att ditt paket ska komma fram i det skick du önskar gäller det att emballera väl och rätt. På Bussgods fraktar vi gärna skrymmande paket, men det är viktigt att du emballerar så att varken varan eller den som hanterar paketet kommer till skada.

Information om Bussgods egna boxar för 20 och 35 kg hittar du på Sverigefrakt boxar. Dessa finns att köpa hos ditt Bussgodsombud. Bussbox kan skickas till alla orter inom Sverige där Bussgods har ombud.

 

Att tänka på när du packar

  • Avsändaren ansvarar för att emballera försändelser ordentligt för att tåla normal transporthantering vilket kan innebära att flera omlastningar och sorteringar. Såväl yttre som inre emballage ska vara väl anpassat efter innehållet så att det skyddas under hela transporten. Med det menas att en produkts yttre originalförpackning ej räknas som godkänt emballage. Yttre emballage kan tappa i värde vid eventuell missfärgning eller kantstötning. Skadat emballage ersätts inte av Bussgods
 
  • Fyll transportlådan med utfyllnadsmaterial så att den inte sjunker ihop om den hamnar under tyngre gods.
 
  • Packa in din vara i något som skyddar mot stötar och lätt väta om varan är känslig för fukt. Skydda utstickande detaljer.
 
  • Skickar du flera föremål i samma låda är det viktigt att alla föremål/delar är ordentligt emballerade så de inte skadar varandra. Skilj dem åt med en bit kartong eller frigolit om de är extra känsliga. 
 
  • Flytande innehåll och pulver ska förpackas så att innehållet kan absorberas inuti ytterförpackningen vid eventuellt läckage eller skador på innerförpackningen.
 
  • Maskiner, motorer, fordon med mera skall transporteras utan vätskor, inga försäkringar täcker eventuella läckage och avsändaren kan bli ersättningsskyldig för eventuell sanering.
 
  • Fodral och väskor till exempelvis skidor eller musikinstrument är inte ett godkänt emballage. Alla sändningar behöver ett yttre emballage för att tåla normal hantering och för att fraktsedel/adresslapp ska fästa och hålla längs vägen.
  • Etiketten skall vara väl synlig på paketet som synes på bilden