Västmanland

= Ombud som hanterar paket och pall

= Ombud som hanterar gods upp till 35 kg (ej pall)